Referater 2017

Bestyrelsesmøde den 19/3 2017   Til stede; Thomas S, Thomas L, Gert, Per, Connie og suppl. Birla. Dagsorden; Konstituering af bestyrelse Formanden har ordet Status fra kasseren Uddelegering ag opgaver, udvalg osv. Igangværende sager Vandregning have 89 og 111 ( plus 2 haver med 1 m3 regning) Forretningsorden (opdatering) Arbejdsdage fremover Åbning af toiletter Standerhejsning, […]

Læs videre 0

Referat Generalforsamling 12/03-2017

Referat Fra H/F Grønland Generalforsamling 2017 d. 12/03-2017 Tilstede var rep. Fra 40 haver , 1 gik før tid Valg af dirigent og referent. Formanden bød de fremmødte velkommen og spurgte om forslag til dirigent, da der ikke var andre foreslog formanden Klaus fra H/F Fægangen , dette blev godkendt. Næstformand i H/F Grønland påtog […]

Læs videre 0

Bestyrelses nyt 21.marts 2017

H/F Grønland; bestyrelses nyt. 21/3-17 da vi som bestyrelse lige skal have alle rettelser på plads med underskrifter, kommer der lige noget vigtig info, til alle i foreningen.   Der er standerhejsning den 2 april 2017 kl 11, ved fælleshuset. Bestyrelsen byder på en lille en, flaget hejses og formanden siger nogle bevingede ord.   […]

Læs videre 0

Fællesarbejde 2017

Nyheder og dato. Fællesarbejde. Opdateret Ordensregler. 2.Maj og 25.Juni begge dage kl.09.30 Vi mødes ved foreningshuset Halsskovvej 100 4220 Korsør Fællesarbejde. Vi mødes til morgenmad som vi plejer, når vi har spist fordeler vi os i arbejdeshold, husk der er plads til alle og arbejde til alle. Der vil også være mad når vi har […]

Læs videre 0

HÆKPLANTER nov. 2017

Hækplanter Der er i dag bestilt hækplanter vores gartner kan pt. ikke give en fast dato hvornår vi kan afhente, de skal først graves op men omkring d.04.11.17 Der kan hentes hækplanter ved Lunden     Lørdag den 4/11 kl. 14.00 til 15.00 Søndag den 5/11 kl. 14.00 til 15.00 Mvh Thomas Stege Formand  

Læs videre 0

Thomas Stege er valgt ind i bestyrelsen i den Kolonihaveforbundets Vestsjællandskreds ved mødet som var holdt mandag den 15. december hvor Kredsdelegerede var samlet.   Bestyrelsen holder Jule- og Nytårs ferie indtil den 2. januar hvor vi vender tilbage til arbejdet. Vi ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt og Grønt Nytår 2015.

Læs videre 0


Design & Illustration: FauerWeb