Have leje

Det koster 300,00 kr. i indmeldelse i foreningen havelejen er for tiden 3000,00 kr. om året som bliver opkrævet i 2 rater den 15 januar og 15 juli. vand bliver aflæst en gang om året medio oktober og hver havelejer betaler efter forbrug, ligeledes bliver el afregnet mellem forbruger og SK forsyning.

Korsør den 21 Oktober 2013 Formand Jan Saksaa


Design & Illustration: FauerWeb