Referater 2017

Bestyrelsesmøde den 19/3 2017

 

Til stede; Thomas S, Thomas L, Gert, Per, Connie og suppl. Birla.

Dagsorden;

 1. Konstituering af bestyrelse
 2. Formanden har ordet
 3. Status fra kasseren
 4. Uddelegering ag opgaver, udvalg osv.
 5. Igangværende sager
 6. Vandregning have 89 og 111 ( plus 2 haver med 1 m3 regning)
 7. Forretningsorden (opdatering)
 8. Arbejdsdage fremover
 9. Åbning af toiletter
 10. Standerhejsning, dato og tid
 11. Opdateret ordensregler
 12. Status fra kredsen
 13. Evt
 14. Punkter til næste møde
 15. Dato for næste bestyrelsesmøde

 

Referent Connie

 1. Thomas L fortsætter som næstformand.

Facebook er ikke haveforeningens talerør. Thomas S nedlægger den gruppe han er administrator for og retter henvendelse til adminstrator for gruppen ”h/F grønland 2015” for at bestyrelsen fralægger sig al ansvar for hvad der deles og skrives i denne gruppe.

Hjemmesiden vil fremadrettet være bestyrelses talerør udadtil, her lægges alle referater ud samt aktivitets kalender og andre vigtige info.

Alle relevante opslag hænges ligeledes i skab ved fælleshus samt ved P plads.

 

 1. have 7 er lige blevet solgt.

Der er delegermøde for Vest sjællands kreds med deltagelse af betyrelsen den 28/3 2017.

Jordleje fortsætter som vanlig fra den gamle aftale med Korsør kommune.

 1. status oplæst af kasseren.
 2. Thomas L ansvar for dræn, tank og teknik.

Per ansvar for hjemmeside.

Michael have 101 ansvar for veje og græs

Husansvar og toiletansvarlig er Susanne Stege.

 1. lukket punkt.
 2. lukket punkt.

Der vil fremadrette blive opkrævet et beløb svarende til 6 m3 for hvert havelod, i henhold til vedtægterne.

 1. der er uddelt en overordnet forretningsorden på mødet, der skal tilrettet lidt, Thomas S sørger for dette.
 2. datoer fastsættes ved næste møde, forslag er velkomne.
 3. åbning af toilet 1/3 til 31/10 2017
 4. Standerhejsning den 2 april 2017 kl 11.
 5. gennemlæsning af reviderede ordensregler. Thomas S følger op på rettelserne til næste møde.
 6. kasserer på valg i kredsen han ønsker genvalg.
 7. nyhedsbrev og folder til nye.
 8. punkt 8, 13 og festudvalg.
 9. næste møde den 6 april 2017 kl. 9.

Referant

Connie Rahbæk.

Bestyrelsesmøde d.6/4-2017

Dagsorden

 1. godkendelses af referat 19/3-2017
 2. formanden har ordet/siden sidst
 3. status fra kasserer
 4. igangværende sager
 5. lukket punkt.
 6. godkendelses af rettet forretningsorden
 7. arbejdsdage datoer
 8. opdateret ordensregler
 9. evt
 10. punkter til næste møde
 11. dato for næste møde

 

Fremmødt; Per, Thomas S, Connie og supl- Birla

Fraværende gert og Thomas L.

 

 1. godkendt
 2. have 16 solgt og have 73 solgt.

Der er problemer med en pumpe der står i nr 41 men vedr. andre haver. Thomas   S for Thomas L til at kigge nærmere på sagen.

Facebook gruppen har ændret navn , og den er af privat interesse, der er enighed om at ros og ris, ikke bliver kommenteret fra bestyrelsens side.

Hvis haveejere har noget de vil have svar på skal det ske direkte til bestyrelsen.

Have 118 har et el kabel liggende i skel , Thomas L sættes på sagen.

 

Der er flere haver der har indbetalt leje efter at have modtaget rykker.

Thomas S har udkast til en folder, med praktisk info, denne er tiltænkt nye i foreningen .

Standerhejsning den 2/4 2017 var en hyggelig sammenkomst med godt vejr, vi kunne dog godt have ønsket at flere mødte op.

 1. Thomas S og Connie holder regnskabsmøde efter dette møde.
 2. lukket punkt.
 3. taget under punkt 2
 4. godkendt og underskrevet af Per , Thomas S og Connie.
 5. Vi søger 1 arbejdshold der vil stille op til frivillige dage, så fælleshuset kan males   indvendig. Dato findes når holdet er dannet.

Arbejdsdage blev tirs. den 2. maj kl 9.30 og søn. den 25. juni kl 9.30

Begge gange starter vi med morgenkaffe og fordeling af opgaver og slutter af med lidt fælles spisning.

 1. godkendt og underskrevet af Per, Thomas S og Connie
 2. Punkt 8 er gennemgået

Punkt 13 nedsættelse af festudvalg. Thomas tager kontakt til det nuværende og forhører sig. om de vil fortsætte.

Forbundet undrer sig over at der er haveforeninger i Korsør hvor havevurderinger ikke finder sted.

Thomas S har underskrevet genudlejningskontrakten.

En byggeansøgning forelagt og godkendt.

 1. Opgaver til arbejdsdage
 2. næste møde; 30/4-17 kl 11.00

Referent

Connie Rahbæk

Bestyrelsesmøde de. 30/4-2017

 

Fremmødt; Per, Thomas S, Connie og Thomas L. samt Suppl. Birla

Fraværende uden afbud; Gert.

 1. Punkt 1 bortfalder da vi allerede på sidste møde godkendte og underskrev referat.
 2. Thomas L skal se på pumpe der står i have 41, da have 39 har henvendt sig ang problemer med vand på grunden.Der skal udfor have 57 genetableres en drænbrønd der ikke har fungeret Thomas S tager sig af sagen.Elektriker skal se på at lave en ny gruppe på el tavlen, dette vil ske i forbindelse med i standsætning af fælleshuset indvendig.Der har været meget utilfredshed med arbejdsdag på tirsdag. Den næste er så en søndag.    Trekanten Har haft jubilæum Thomas S var med, vores foreningen gav 3 flasker vin.Havemanden har kørt en omgang med traktoren på vores veje, men han har ikke kørt som aftalt ugen efter. Thomas tager en snak med ham om arbejdsopgaver.Status fra samtlige kasser og konti, det ser positivt ud.
 3. 3.
 4. Thomas S er blevet næstformand i kredsbetyrelsen.
 5. Thomas S skal til møde den 4/5 med Bo Gabe fra byrådet ang dræn i forbindelse med energi parken.
 6. Der er bestilt 3 nye skilter 2 vejskilte og et skilt til hovedindgangen.
 7. Udlejning af fælleshuset på enkelte dage.; der var enighed om at dette kunne lade sig gøre og en dagleje vil koste kr. 750, og man aftaler med husansvarlig om udlevering og aflevering af nøgler.
 8. Der er mødepligt for alle haver på en af disse datoer.
 1.  lukket person sag.
 2. Ideer til arbejdsdag den 2/5.
 3. Sankthaans bålet er stort nok , der lægges en pressing over så det ikke bliver for vådt, der sættes skilt op om at der ikke skal mere haveaffald i Lunden,Næste møde
 4. Thomas L indkøber en kloakrenser som han hr brug for.
 5. Næste møde 28 mj kl 11.00
 6. Referat gennemlæst og godkendt af Per, Thomas , Thomas L Connie.

Bestyrelsesmøde den 5/8 2017

Tilstede: Gert, Per, Thomas L, Thomas S og Connie.

 

 1. Formanden orienterer.

Fælleshuset er ved at være færdigt, der arbejdes på de sidste småting.

Der er ikke mange ledige haver.

Vores havemand har sagt op, Jimmi er ny konstitueret havemand, frem til generalforsamlingen.

Der er ønske fra et medlem om at oprette salg af lodder.

Bestyrelsen har givet en gave til et bryllup i foreningen.

De haver der har skorstene skal være opmærksom på at deres privat adresse er påført registreringen da kommunen opkræver skortstensfejning hos foreningen, dette er en fejl.

Thomas kommer med kopi af kontrakt med kommunen til bestyrelsen til næste møde.

 1. Status fra kasseren

Økonomien ser fornuftig ud

Der mangler leje fra 26 haver, disse bliver rykket til øjeblikkelig indbetaling.

 1. igangværende sager.

Lukket punkt.

4 * 5 slået sammen Arbejdsdag og fællesspisning.

Da fest den 2 sep aflyses da vi havde overset at huset er udlejet.

Arrangeres der den 9 september arbejdsdag med fællsespisning.

 

5a ekstra punkt Klage.

Lukket punkt.

Der besluttes fremadrettet at bestyrelsen kun tager sig af klager der fremkommer skriftligt. Og disse behandles på bestyrelsesmøderne.

 1. evt.

Der omstilles nøgler i fælleshuset og andre aflåste rum, da der er nøgler i omløb. Der laves et sæt til alle i bestyrelsen, som skal afleveres ved udtrædning. Denne opgave har Gert og Thomas S påtaget sig.

 

Næste møde

Den 3/9 2017 kl 18.

Referent

Kasserer Connie Rahbæk.

 

 

Ingen kommentarer endnu

Skriv et svar


Design & Illustration: FauerWeb

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk